АДНМС - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София