АДНМС - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София
 • Председател
  Акад. Иван Миланов
 • Управителен съвет
  1. Акад. Иван Миланов
  2. Проф. Параскева Стаменова
  3. Проф. Надежда Делева
  4. Доц. Димитър Георгиев
  5. Доц. Мария Славова

 • Членове
  1. Проф. Захари Захариев
  2. Проф. Марин Даскалов
  3. Проф. Венета Божинова
  4. Доц. Ирена Велчева
  5. Доц. Десислава Богданова
  6. Доц. Иво Райчев
  7. Доц. Юлия Петрова
  8. Доц. Борислав Иванов
  9. Доц. Иван Димитров
  10. Д-р Ксения Кметска
  11. Д-р Елена Вачева
  12. Д-р Адриана Маджурова
  13. Д-р Румен Петков
  14. Д-р Стоян Лекушев
  15. Д-р Ивета Талаганова
  16. Д-р Георги Петрешковски
  17. Д-р Веселина Грозева
  18. Д-р Невена Каменнова
  19. Д-р Георги Радевски