АДНМС - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София

АДНМС // MDMSS

Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза

Bulgarian Movement Disorders and Multiple Sclerosis Society

Добре дошли

Списание "Двигателни нарушения", Том 20, Брой 1, Октомври 2023

За АДНМС

Ръководство

За АДНМС

Устав

За АДНМС

ЧленствоАсоциация двигателни нарушения и множествена склероза


Уважаеми колеги,

Добре дошли на сайта на Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”. Тук ще намерите актуална информация за дейността на Сдружението, за организираните научни събития в страната и чужбина и още много информация, която се надявам да Ви бъде полезна.
Ръководството на Сдружението усилено работи в посока осъществяване на поставените приоритетни цели. Призовавам невролозите в България да станат членове на нашето Сдружение. Информация за начина как да направите това и с какво то ще бъде полезно за Вас ще намерите на сайта.
Надявам се, че всички заедно ще успеем да издигнем ролята на Сдружението, така че то да стане желано от всеки невролог.

С уважение,
Акад. Иван Миланов
Председател на Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”