АДНМС - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София

Седалище на
Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза"
Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия
“Св Наум”
адрес: ул. “Любен Русев № 1, София 1113
тел: 02/ 9702300
факс: 02/ 970 9309
e-mail: ubalnp@yahoo.com

Изпълнителен директор
Акад. Иван Миланов

Технически сътрудник:
д-р Невена Каменнова
nevena_kamenova@yahoo.com