АДНМС - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София

2024 г.

XXIII Национален конгрес по неврология

30 май-2 юни 2024 г.
хотел Интернационал, к.к Златни пясъци
nevrologiabg.com