АДНМС - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София

Уважаеми колеги,
Приканвам Ви да станете членове на Сдружение „Асоциация Двигателни нарушения и МС”. Реда и условията за придобиване на членство може да видите тук:

1. Запознайте се с устава и правилника на Сдружението
2. Подайте писмено заявление (можете да го изтеглите по-долу) на nevena_kamenova@yahoo.com или в Седалището на Сдружението
3. Изчакайте Вашето одобрение за членство
4. Заплатете Вашата такса в размер на 20 лв за една календарна година по някой от изброените начини:

Плащане:
Можете да заплатите Вашия членски внос:
По банков път чрез превод в сметката на Сдружението:
Банка ДСК-ЕАД
Булстат: ЕИК 131294469
Сметка: 02/0000000021322684
Валута: BGN
IBAN: BG94 STSA 930000 21322684
Банков код: BIC STSABGSF
Сдружение „Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза“
София 1113, ул. „Любен Русев” №1

Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашите три имена, както и „членски внос за xxxx година“

На място в Седалището на Сдружение „ Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза“:
Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св Наум”
София, ул. „Любен Русев” №1
лице за контакт: д-р Невена Каменова
тел. 02/ 970 22 02
от 08:00 до 14:00 часаАпликационна форма за членство