Съобщения

29.09.2017 г.
Палиативните грижи се свързват с пациенти със сериозни заболявания и интензивни нужди от обгрижване. Те са начин за полагане на грижи, включващ разглеждане на всички аспекти на дадено лице-неговите физически, емоционални, социални и духовни потребности - а не само нещо, което се прави през последните няколко седмици или месеци от живота.
повече»
29.09.2017 г.
Относно: Съвместна инициатива на Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза“ и Европейска академия по неврология и международна Федерация по множествена склероза.
повече»