Списание
Списание "Двигателни нарушения"
ISSN 1312-4676

е официално издание на
Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза” и
Българска асоциация по клинична ЕМГ и евокирани потенциали

Сдружение Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза издава списание „Двигателни нарушения” два пъти годишно. В него се публикуват оригинални статии, обзори, кратки научни съобщения, нови диагностични методи и новости в терапията, свързани предимно със заболявания с двигателни нарушения. Приемат се само непубликувани материали. В списанието се помества актуална и съвременна медицинска информация

Цялото течение на списанието от 2004 г. до днес е достъпно и онлайн чрез специализираната ни издателска система на адрес:

https://www.multiplesclerosis-bg.com/journal/