Съобщения

29.09.2017 г.

Относно:

Съвместна инициатива на Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза“ и Европейска академия по неврология и международна Федерация по множествена склероза.

Уважаеми колеги и пациенти, в ход е разработването на ръководство, предназначено за медицински специалисти, мониториращи комплексната грижа за МС пациенти с напреднало заболяване и целящо оптимизиране на активностите в тази сфера.

Моля да се запознаете с писмото-покана от академик професор д-р Иван Миланов, д.м.н. за участие в анонимен въпросник, чието попълване би допринесло за постигане на гореописаната цел. 

При нужда от повече информация може да зададете своите въпроси на електронен адрес: msassociation@abv.bg

Въпросникът е достъпен през месец октомври 2017г.

Благодарим за съдействието. 

Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза“