Контакти

Седалище на Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза"
Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св Наум”
адрес: ул. “Любен Русев № 1, София 1113
тел: 02/ 9702300
факс: 02/ 970 9309
e-mail: ubalnp@yahoo.com

Изпълнителен директор

Акад. Иван Миланов

Технически сътрудник:

д-р Невена Каменнова

nevena_kamenova@yahoo.com

 


Вижте по-голяма карта

Форма за обратна връзка