Консенсуси

Консенсуси 2019 година


Име на файла Размер Тип
НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИМУННО МЕДИИРАНИТЕ ПОЛИНЕВРИТИ И ПОЛИНЕВРОПАТИИ 3 Mb pdf

Консенсуси 2018 година


Име на файла Размер Тип
Национален консенсус за диагностика и лечение на Множествена склероза, Ноември 2018 г. 4 Mb pdf
Национален консенсус за диагностика и лечение на Множествена склероза, Октомври 2018 г. 3 Mb pdf
Национален консенсус за диагностика и лечение на хиперкинетичните двигателни нарушения 1015 Kb pdf
Национален консенсус за диагностика и лечение на Паркинсоновата болест 4 Mb pdf

Консенсуси 2015 година
 

Име на файла Размер Тип
Български алгоритъм за диагностика и лечение на множествена склероза 2 Mb pdf
Български алгоритъм за диагностика и лечение на множествена склероза 2 Mb pdf
Български алгоритъм за диагностика и лечение на Паркинсоновата Болест 940 Kb pdf

Консенсуси 2014 година
 

Име на файла Размер Тип
Български алгоритъм за диагностика и лечение на множествена склероза 700 Kb pdf

Консенсуси 2013 година
 

Име на файла Размер Тип
Национален консенсус за диагностика и лечение на Паркинсоновата болест 490 Kb pdf