Паркинсоновата болест е хронично, прогресиращо, дегенеративно заболяване, чиято болестност е повече от 1% от световното население на възраст над 60 години. Тя се причинява от загуба на допаминергични неврони в substantia nigra, глиоза, натрупване на телца на Леви.
повече»
МС е възпалително демиелинизиращо заболяване на централната нервна система (ЦНС), което се характеризира с плаки на демиелинизация, пръснати в бялото веществото на главния и гръбначния мозък. В местата на демиелинизация се развива глиоза, което предизвиква ‘’уплътняване” на мозъчното вещество, а от там идва и наименованието на болестта- склероза.
повече»
Есенциалният тремор (ЕТ) е най-често срещаният вид тремор, който спада към групата на невродегенеративните заболявания с хиперкинетични двигателни нарушения. Към групата на треморите се отнасят още усиленият физиологичен, Паркинсоновият, Първичният ортостатичен, малкомозъчният, рубралният и психогенният тремор.
повече»
Терминът дистония се дефинира като неврологичен синдром, характеризиращ се с неволеви, продължителни, повтарящи се еднотипни мускулни контракции, предизвикващи извиващи движения и абнормни пози в засегнатите области на тялото.
повече»

Добре дошли на страницата на Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”
Уважаеми Колеги,

Добре дошли на сайта на Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”. Тук ще намерите актуална информация за дейността на Сдружението, за организираните научни събития в страната и чужбина и още много информация, която се надявам да Ви бъде полезна.
Ръководството на Сдружението усилено работи в посока осъществяване на поставените приоритетни цели. Призовавам невролозите в България да станат членове на нашето Сдружение. Информация за начина как да направите това и с какво то ще бъде полезно за Вас ще намерите на сайта.
Надявам се, че всички заедно ще успеем да издигнем ролята на Сдружението, така че то да стане желано от всеки невролог.

С уважение,
Акад. Иван Миланов, 
Председател на Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”